MahaExam

मराठी, इंग्रजी व सेमीइंग्रजी माध्यमांसाठी

PRAJJWAL SURYAWANSHI
FELICITATION BY MAHAEXAM
AJINKYA PATIL
MahaExam-2017 Topper (290/300)
Concept By

Harish Butle

' हा संकल्प आहे '

तो केवळ शाब्दिक नसून त्यासाठीची दिशा आणि उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. ती आपण जाणून घेतल्यावर आपल्याला या वेगळ्या प्रवासाचे मोल तर कळेलच पण आपणही या प्रवासात आनंदाने सहभागी व्हाल, याची आम्हाला खात्री आहे.

MAHAEXAM2018

Middle School & High School Scholarship : Statewise Real Mock Exam

पूर्व उच्च प्राथमिक (ई. ५ वी ) पूर्व माध्यमिक (ई. ८ वी ) शिष्यवृत्ती राज्यव्यापी सराव परीक्षा.

Exam Date: 28 Jan 2018 www.mahaexam.org.in

Our Social Initiative

GET INVOLVED IN OUR SOCIAL INITIATIVE

DEEPER
Sir Foundation
Tumhi Aamhi Palak
Saad Manuskichi